Collabrations

Organizers

SUOTANG JIA, AUGUSTO SMERZI, LIANTUAN XIAO,JIE MA, WEIDONG LI, HONG CHANG

Local organizers

Workshop, Shanxi University, Taiyuan: LEI DONG, XIURONG ZHANG, RUIYUN CHEN, JIZHOU WU, HUIHUI WANG

Conference, Xi’an: HONG CHANG, YEBING WANG, JIE REN, MANUELA LIMA